MLKS Olimpia Kisielice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Kalendarium

27

11-2022

niedziela

28

11-2022

pon.

29

11-2022

wtorek

30

11-2022

środa

01

12-2022

czwartek

02

12-2022

piątek

03

12-2022

sobota

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 9 gości

dzisiaj: 67, wczoraj: 33
ogółem: 823 649

statystyki szczegółowe

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Gwiazda
zostaw wiadomość

REGULAMIN

REGULAMIN ROZGRYWEK KISIELICKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

SEZON XVII - 2015/2016

1.ORGANIZATOR:                                   -MLKS „Olimpia” Kisielice

2.MIEJSCE:                                      -Hala Zespołu Szkół w Kisielicach

3.TERMIN:                                       -Niedziele w /g terminarza.

4.POSTANOWIENIA OGÓLNE:   -Przyjętych do ligi zostało 8 drużyn.

Zespoły  - kapitanowie wpłacają do organizatorów ( przed pierwszym meczem ) wpisowe          w wysokości 100 zł oraz  kaucje zwrotną w wysokości 100 zł. Otrzymują regulamin rozgrywek, który akceptują podpisem i z którym obowiązkowo zapoznają swój zespół !!!.

4. SYSTEM ROZGRYWEK-  jedna liga /8zespołów/ gdzie „każdy gra z każdym” mecz                i rewanż.

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.           

- Za pierwsze trzy miejsca w lidze zespoły otrzymują pamiątkowe puchary, wszystkie zespoły pamiątkowe dyplomy. Podobnie ( statuetki) uhonorowani zostaną król strzelców i najlepszy bramkarz. ligi.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Mecze trwają 2 x 12.5min

2.O kolejności w tabeli decydują:

            a- większa ilość zdobytych punktów:

                        -zwycięstwo –3 punkty,

                        -remis          - 1 punkt,

                        -porażka      - 0 punktów,

            b- bezpośrednie spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

            c- różnica bramek,

            d- większa ilość strzelonych bramek,

            e- dodatkowy mecz.

3.Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników wpisanych na listę przed rozpoczęciem

   rozgrywek ( przepis bezwzględnie przestrzegany !!!).

4.Wszyscy członkowie zespołów ( najmłodsi urodzeni w 1999r. ) biorący udział w rozgrywkach przynoszą przed pierwszym spotkaniem,  własnoręcznie podpisane oświadczenia ( niepełnoletni podpisy-zgody rodziców lub prawnych opiekunów ) iż  zawodnik bądź rodzic/opiekun, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za grę w rozgrywkach i nie będzie rościł do organizatorów  żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku  z kontuzjami i nieszczęśliwymi  wypadkami podczas rozgrywek.

·         Każda drużyna winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków      - organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i ich konsekwencje

·  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  za rzeczy pozostawione w szatniach, które będą udostępnione  tylko jako przebieralnie. Wartościowe rzeczy można składać w biurze organizacyjnym bądź zabierać na czas meczu w torbach/plecakach na halę.

·         Formularze oświadczeń należy pobrać i złożyć u  organizatorów.

5.Drużynę do rozgrywek może zgłosić tylko osoba pełnoletnia, która reprezentuje i odpowiada za zespół, czyli za :

·         obowiązkowy udział zespołu do końca rozgrywek ( kara 50 zł za walkower – trzeci eliminuje z rozgrywek )

·         przestrzeganie regulaminu

·         sportowe zachowanie wszystkich członków, działaczy i kibiców zespołu

·         właściwe – czyste obuwie sportowe piłkarzy!!!

PRZEPISY GRY

1.Boisko do gry wyznaczają linie boiska do piłki ręcznej. Pole karne wyznacza linia

   6 metrów.

2.Jednorazowo na boisku występuje pięciu zawodników (bramkarz + czterech w polu).

3.Mecz może się rozpocząć, jeżeli w obu zespołach jest minimum po trzech zawodników.

4.Zmiany zawodników w czasie meczu następują systemem hokejowym obok własnej

   bramki.

5.Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy opuści je zawodnik

   schodzący ( kara – żółta kartka).

6.Piłka jest w grze gdy znajduje się w polu oznaczającym boisko i wcześniej nie opuściła

   placu gry ,tj. nie wyszła poza linie ograniczające boisko po parkiecie lub w powietrzu.

7.W przypadku odbicia się piłki od sufitu następuje wznowienie gry rzutem wolnym

   z miejsca, nad którym nastąpiło przewinienie.

8.Wszystkie rzuty (rożne, autowe, wolne) w obrębie całego boiska wykonywane są jako

   rzuty bezpośrednie.

9.W przypadku przewinień:

            - świadome zagranie nogą do własnego bramkarza (łapie piłkę),

            - bramkarz trzyma piłkę w rękach po jej opanowaniu dłużej niż 5 sekund,

     wykonywany jest rzut wolny bezpośredni z linii 9 metrów (linia przerywana).

10.Gra wślizgiem jest zabroniona, jeżeli wykonywany jest on w bezpośredniej bliskości

     zawodnika drużyny przeciwnej lub przy jego pomocy zawodnik usiłuje zabrać lub

      utrudnić zagranie przeciwnikowi.

11.Bramkarz łapiący piłkę w polu karnym podlega ochronie jak w polu bramkowym

      w piłce nożnej 11-osobowej.

12.Przy wykonywaniu rzutów wolnych, rożnych i wznowieniu gry z autu zawodnicy

     drużyny przeciwnej muszą zachować odległość co najmniej 3 metrów.

13.Rzut rożny wykonuje się z miejsca przecięcia linii wyznaczającej pole bramkowe

     linii końcowej boiska.

14. Przy wznawianiu gry z autu piłka musi znajdować się w bezpośredniej bliskości

      z linią boczną boiska.

15. Wznowienie gry przez bramkarza po opanowaniu piłki, wykonanie rzutów wolnych,

      rożnych, autów musi nastąpić w ciągu 5 sekund.

16. Bramkarz może w dowolny sposób podać piłkę w obrębie całego boiska.

17. Rzut karny wykonywany jest z linii 7 metrów od bramki a zawodnicy obu drużyn muszą

      znajdować się poza linią 9 metrów ( linia przerywana).

18.W czasie wykonywania rzutu karnego bramkarz drużyny broniącej musi stać piętami

     na linii bramkowej do momentu gdy zawodnik strzelający dotknie piłki.

19.Zawodnik wykonujący rzut karny musi wykonać go w jednym tempie ( kara- rzut wolny

     dla przeciwnika).

20.Wykonanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem sędziego.

21.Drużyna wykonująca rzut z autu, wolny lub rożny nie musi czekać na gwizdek sędziego,

     chyba że wykonawca reklamuje sędziemu nieprawidłową odległość zawodników drużyny

     przeciwnej od piłki. Wówczas Sędzia po odsunięciu zawodników broniących od piłki

     daje sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia gry.

22.Gra niedozwolona obejmuje następujące przewinienia:

·         grę ciałem (atak barkiem),

·         kopniecie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika,

·         podstawienie przeciwnikowi nogi powodujące jego upadek,

·         atak na przeciwnika a nie na piłkę,

·         atak na przeciwnika z tyłu,

·         rozmyślne zatrzymanie przeciwnika rękami lub ciałem,

·         celowe zagranie lub opanowanie piłki ręką,

·         wślizg w bezpośredniej bliskości przeciwnika lub mający na celu zabranie piłki lub utrudnienie jej rozegrania, nieprawidłowy wślizg obrońcy w swoim polu karnym karany jest rzutem karnym

·         unoszenie zbyt wysoko nogi (powyżej biodra przeciwnika),

·         pochylanie zbyt nisko głowy (poniżej biodra przeciwnika),

·         atak na piłkę nogą wyprostowaną,

·         wybicie lub usiłowanie wybicia piłki nogą lub głową z rąk bramkarza,

·         utrudnianie bramkarzowi wprowadzenia piłki do gry,

·         atakowanie bramkarza w polu karnym,

·         słowne i czynne wyrażanie swego niezadowolenia z decyzji sędziego.

 23.Kary za przewinienia i wykroczenia w grze :

·         upomnienie ustne

·         żółta kartka– wykluczenie z gry na dwie minuty - drużyna gra w osłabieniu dwie minuty nie dłużej jednak niż do utraty bramki,

A – ZAWODNIK MUSI BYĆ UKARANY ŻÓŁTĄ KARTKĄ, JEŻELI

       POPEŁNI JEDNO Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEWINIEŃ:

-          jest winny niesportowego zachowania,

-          słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,

-          uporczywie narusza przepisy gry,

-          opóźnia wznowienie gry,

-          notorycznie nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu rzutem wolnym, rożnym lub z autu, wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,

-          rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

·         czerwona kartka– zawodnik wykluczony z gry do końca spotkania, drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut nawet jeżeli straci bramkę.

B – ZAWODNIK MUSI BYĆ UKARANY CZERWONĄ KARTKĄ JEŻELI

       POPEŁNI JAKIEKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEWINIEŃ:

-          gra brutalnie,

-          pluje na przeciwnika lub inną osobę,

-          zachowuje się wybitnie niesportowo,

-          używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,

-          słownie lub czynnie znieważa przeciwnika lub sędziego

-          pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( dotyczy również bramkarza poza własnym polem karnym),

-          pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,

-          otrzymuje drugą żółtą kartkę w tym meczu.

24. Zespól może być dodatkowo ukarany karą finansową ( utrata części bądź całej kaucji )

            jeżeli jego członkowie naruszą  postanowienia regulaminu.

25.W celu analizowania i wyciągania konsekwencji w stosunku do zespołu lub zawodników, którzy otrzymali czerwoną kartkę bądź naruszyli inne punkty regulaminu powołuje się komisję dyscyplinarną w składzie:

-          Jan Czarnik –gł. organizator, nauczyciel, trener MLKS „Olimpia” Kisielice.

-          Andzrej Maliszewski – Były Prezes, kierownik, działacz Klubu MLKS

           „Olimpia” Kisielice

-          Mirosław Michalski - Prezes MLKS "Olimpia Kisielice

-          Adam Mańka – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach

-          Piotr Jakubczyk – trener i kierownik MLKS „Olimpia” Kisielice.

-         Marchlewski Grzegorz - sędzia rozgrywek.

26.Postanowienia końcowe:

            a) organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.

27.Kapitanowie zespołów biorących udział w rozgrywkach przed rozpoczęciem rozgrywek  podpisem zobowiązują się, że ich zespoły będą przestrzegać niniejszego regulaminu !!!       

 

Kisielice dnia 7 listopada 2015r.

 

 

 

 

 

Zegar

Reklama

Ogłoszenia

  TRENINGI  
  SENIORZY MŁODZICY
WTOREK 17:00 --------------
CZWARTEK 17:00 --------------
SOBOTA 13:00 --------------

ORLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki drużyny

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 20
Wel Lidzbark Welski - Osa Ząbrowo
MLKS OLIMPIA KISIELICE - Iskra Smykówko
Zamek Kurzętnik - KS Mroczno
LKS Tyrowo - GKS II Wikielec
Czarni Rudzienice - GSZS Rybno
Gmina Kozłowo - Iskra Narzym

Ostatnie spotkanie

Osa ZąbrowoMLKS OLIMPIA KISIELICE
Osa Ząbrowo 0:1 MLKS OLIMPIA KISIELICE
2014-05-31, 16:00:00
     

Wyniki

Ostatnia kolejka 19
Iskra Smykówko 1:9 Gmina Kozłowo
Osa Ząbrowo 0:1 MLKS OLIMPIA KISIELICE
GKS II Wikielec 2:6 Wel Lidzbark Welski
Iskra Narzym 1:2 Czarni Rudzienice
KS Mroczno 2:3 LKS Tyrowo
GSZS Rybno 4:0 Zamek Kurzętnik

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. gwiazdaa1991 58
2. freestyler26 58
3. jaqbek78 17
4. KoMuNa 12
5. marian1995 7
6. alan1550 0

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.